วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552

BIG Smash!!

Done in 3dsMax Use Rayfire Tool for Pre-Cutter and RigidBody Dynamic
SLR with FinalRender